Privacyverklaring
Puzzelmysterie.nl

Welkom op Puzzelmysterie.nl

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met ons privacybeleid. Uw gegevens zullen nimmer aan derden worden verkocht en/of verstrekt!

Puzzelmysterie – www.puzzelmysterie.nl
Puzzelmysterie is onderdeel Pegasus Design, dochteronderneming van Pegasus IT
April 2019

Bescherming Persoonsgegevens

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Pegasus IT zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Over Ons

De website puzzelmysterie.nl wordt beheerd door Marcel v.d. Einde, eigenaar van Pegasus IT, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64503801.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u een contact- of bestelformulier op een website van Puzzelmysterie invult, zal aan u gevraagd worden persoonlijke gegevens in te vullen. Daarnaast vragen wij u soms om aanvullende informatie. Wij verwerken alleen de gegevens die u zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Straat en huisnummer
– Postcode en woonplaats

Met welk doel gebruiken we de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:
Uw voor- en achternaam en adres worden gebruikt om de bestelde producten naar u te sturen. Uw e-mailadres wordt gebruikt voor (een of meerdere van) de volgende doelen:

  • om u op de hoogte te houden van de voortgang van uw bestelling;
  • om te antwoorden op uw contactaanvraag;
  • in het geval van een bestelling van het grote-groepenpakket, om u een jaar na een bestelling een herinneringsmail te sturen voor een herhalingsbestelling. U kunt u hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven.

We slaan deze gegevens op op een vaste PC die grondig beveiligd is tegen aanvallen/toegang van buitenaf, virussen en malware. De gegevens worden niet “in the cloud bewaard” en zoals al eerder aangegeven worden zij niet gedeeld met derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSLcertificaat en two factor authentication, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij
verwerken.

Cookies

Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat waar u onze website mee bezoekt wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Meer informatie over cookies kunt u vinden op de website van ConsuWijzer: https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitlegcookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. De informatie uit deze cookies wordt alleen gebruikt om de volgende anonieme statistieken bij te
houden voor intern gebruik:

– globale bezoekersaantallen;
– land waar uw computer staat (in de meeste gevallen zal dit Nederland of België zijn);
– tijdsduur van het bezoek aan de website;
– tijdstip van het bezoek aan de website;
– welke browser u gebruikt (bijv. Firefox, Chrome etc.);
– welk besturingssysteem u gebruikt (bijvoorbeeld Windows, iOS etc.).

Cookies uitschakelen en verwijderen

Wilt u de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Dingen die u altijd kunt doen:

– Schakel ‘cookies van derden’ automatisch uit in uw browser. De moderne browsers (Chrome en Firefox) bieden hiervoor veel opties;
– Geef in uw browserinstellingen aan dat u niet ‘getrackt’ wilt worden;
– U kunt de geplaatste cookies altijd weer verwijderen uit uw browser en eventueel kunt u ze ook blokkeren per domein.

Heeft u verder nog vragen over onze cookies? Neem dan gerust contact met ons op.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in onze administratie (gegevens voor het opstellen van facturen en het verzenden hiervan (e-mailadres) bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens
worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

U heeft altijd het recht uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, waarna wij uw gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverklaring op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u een recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heeft u recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Ook hiervoor kunt u een schriftelijk verzoek doen.

Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail.

U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via info@puzzelmysterie.nl

Wijzigingen

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.